Chú giải
Cảnh báo mưa
 • Lượng mưa 0-30mm
 • Lượng mưa 30-50mm
 • Lượng mưa 50-100mm
 • Lượng mưa 100-200mm
 • Lượng mưa 200-300mm
 • Lượng mưa trên 300mm
Cảnh báo gió
 • Cảnh báo gió cấp 6-7
 • Cảnh báo gió cấp 8-9
 • Cảnh báo gió cấp 10-12
 • Cảnh báo gió cấp 12-17
Cảnh báo nhiệt
 • Nhiệt độ ≤ 0°C
 • Nhiệt độ 0-4°C
 • Nhiệt độ 4-8°C
 • Nhiệt độ 8-13°C
 • Nhiệt độ ≥ 40°C
Cảnh báo thiên tai
 • Mưa lớn
 • Nắng nóng
 • Dông. lốc
 • Băng giá
 • Sương muối
 • Rét đậm
 • Rét hại
Hệ thống cơ sở dữ liệu Sông Tranh 2 - Bản đồ Windy